Andere patientenverenigingen -discussieforums

De FMD-Be vereniging heeft enge contacten  zowel met talrijke andere patiëntenverenigingen, als met overkoepelende organen van verenigingen , aangelegd. Aarzel niet van informatie te verkrijgen via hun website !

Andere FMD patiëntenverenigingen :

Discussieforum : via Facebook : FMDgroep ( gesloten groep : toegang na inscrijving)

  • Fibromuscular Dysplasia Society of UK and Ireland –

Facebook group: https://www.facebook.com/groups/FMD.U.K.andIRELAND/

Discussieforum : via INSPIRE/Fibromuscular Dysplasia/FMDSA

Voor SCAD patiënten :  discussieforums op Facebook :

In het nederlands:

– SCAD and FMD Belgïe : https://www.facebook.com/groups/735530003495442/

-SCAD Nederland : https://www.facebook.com/groups/849443155066853/

In het engels :

-SCAD Survivors Support. https://www.facebook.com/ScadSurvivorsSupport/

-SCAD Survivors United. https://www.facebook.com/groups/399174903774357/

-Life after SCAD . https://www.facebook.com/groups/130462797122311/

-Rareconnect SCAD community – https://www.rareconnect.org/en/community/spontaneous-coronary-artery-dissection