Symptomen

Wat zijn de tekenen en / of symptomen van FMD?

Sommige mensen met FMD hebben geen klachten (= symptomen) of bevindingen (tekens) bij een lichamelijk onderzoek. Indien er wel symptomen en / of tekens aanwezig zijn, zullen deze afhangen van welke slagaders aangetast zijn en of het een vernauwing, een scheur, of een aneurysma betreft. De symptomen en klinische tekens gerelateerd aan FMD komen bijgevolg van het orgaan dat bevloeid wordt door de aangetaste slagader. Zo kan FMD van de nierslagaders een hoge bloeddruk veroorzaken, FMD van de halsslagaders kan de oorzaak zijn van hoofdpijn of van oorsuizingen (pulserende tinnitus). Ondanks dat sommige FMD patiënten helemaal geen symptomen hebben, zal een arts soms toch de diagnose vermoeden bij het horen van een geruis over een van de slagaders. Dit geluid ontstaat door een verstoorde of turbulente bloeddoorstroming in de aangetaste slagader.

Mogelijke symptomen en tekens van FMD

FMD van de nierarteriën:

 • Hoge bloeddruk [> 140/90 mm Hg]
 • Abnormale nierfunctie vastgesteld in een bloedonderzoek
 • Flankpijn ten gevolge van een dissectie of infarct van de nier
 • Nierfalen (zeldzaam)
 • Verschrompeling (atrofie) van de nier (zeldzaam)

FMD van de carotisarteriën

 • Geruis gehoord in de hals met een stethoscoop
 • Pulserende oorsuizingen (zeegeruis)
 • Oorsuizingen (beltoon)
 • Draaiduizeligheid (vertigo)
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Kortstondige verlamming (Transient ischemic attack of TIA)
 • Beroerte
 • Nekpijn
 • Syndroom van Horner (afhangen van het bovenste ooglid en kleine pupil)
 • Dissectie

Mensen met FMD van een carotis arterie hebben een hoger risico op aneurysma van de bloedvaten in de hersenen zelf (intracraniële aneurysmata). Als een aneurysma scheurt kan er een bloeding in de hersenen (intracraniale bloeding) optreden. Het is dan ook belangrijk om hersenenaneurysmata vroegtijdig op te sporen en te behandelen om erger te voorkomen.

FMD van de slagaders in de buik (mesenteriale arteriën)

 • Buikpijn die vooral na de maaltijd optreedt
 • Ongewild gewichtsverlies.

FMD van slagaders in de armen en benen

 • Verschillende bloeddruk in de armen
 • Pijn bij marcheren die noodzaakt te stoppen (claudicatio intermittens of etalagebenen)

FMD van de kransslagaders van het hart (coronaire arteriën)

FMD van de coronaire arteriën(kransslagaders rond het hart)

 • FMD kan ook aanwezig zijn in de kransslagaders als een vernauwing (stenose) of een scheur in de bloedvatwand (de zogenaamde dissectie). Zowel stenose als dissectie kan leiden tot een verminderde bloeddoorstroming in de kransslagaders. Dit kan leiden tot pijn op de borst (hartkramp of angina pectoris) of zeer uitzonderlijk tot een hartinfarct.
 • Recent onderzoek heeft aangetoond dat sommige vrouwen die op zich gezond waren en die een plotseling scheuren van een kransslagader vertoonden (de zogenaamde “Sudden Coronary Artery Dissection of “SCAD”) vermoedelijk een niet gediagnosticeerde FMD hadden.