Wetenschappelijke literatuur

  • Om toegang te krijgen tot een recent, weliswaar Engelstalig, overzichtsartikel over de FMD, met eveneens uitleg over het Europees FMD initiatief en de lijst van deelnemende sites, klik op de volgende link: « Revisiting Fibromuscular Dysplasia : Rationale of the European Fibromuscular Dysplasia Initiative » . Hypertension – Octobre 2016    
  • Atteintes des artères rénales et viscérales dans la dysplasie fibromusculaire : histoire naturelle et prise en charge  – Renal and visceral presentations in fibromuscular dysplasia: Natural history and management
    Pierre-Francois PLOUIN, * Antoine CHEDID, Michel AZIZI, Xavier JEUNEMAITRE
    Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, n°7, séance du 26 septembre 2017  – Version pre-print