Druge udruge pacijenata; forumi za diskusiju

FMD-Be i Euro-FMD blisko surađuju s drugim udrugama FMD pacijenata, kao i s drugim nacionalnim i europskim krovnim udrugama koje predstavljaju pacijente. Nemojte se dvoumiti posjetiti njihove web stranice!

Neke od ovih udruga su osnovale forume za diskusije pacijenata: možete naći podatke za kontaktiranje ispod.

Druge udruge FMD pacijenata

Udruge pacijenata sa spontanom disekcijom koronarnih arterija