Prevalencija FMD

Da li je FMD česta bolest?

FMD se češće javlja u žena nego u muškaraca. Tipično se dijagnosticira u bijelih, hipertenzivnih žena srednje dobi. Prosječna dob prilikom postavljanja dijagnoze je 50 godina. No, FMD se može dijagnosticirati u žena i muškaraca svih etničkih pripadnosti, bilo koje dobi, od djetinjstva do starije životne dobi.

Prevalenciju FMD u općoj populaciji je teško utvrditi, s obzirom da asimptomatski pacijenti mogu biti nedijagnosticirani.

Također širok raspon mogućih simptoma (ovisno i o lokaciji FMD lezije) komplicira procjenu prevalencije FDM u općoj populaciji.

Što znamo?

Prevalencija FMD bubrežne arterije varira u različitim studijama, smatra se da se nalazi u 3-4% darivatelja bubrega, a bliže 6% prema studijama koje uključuju pacijente s renovaskularnom hipertenzijom.

FMD vratnih arterija se viđa često kao i FMD bubrežnih arterija i često su povezane (prisutne na obje lokacije).

Iz podataka dobivenih iz FMD registara (SAD i Europa), FMD se nalazi na višestrukim lokacijama u većine pacijenata. FMD se stoga sve više smatra sistemskom vaskularnom bolešću.