Znakovi i simptomi

Mnogi pacijenti s FMD nemaju znakova niti simptoma bolesti tijekom medicinskog pregleda.

Kad se pojave, znakovi i simptomi FMD ovise o arterijama koje su uključene, organima koje te arterije opskrbljuju krvlju i težini i tipu lezije (stenoza, disekcija ili aneurizma).

Stenoza bubrežnih žila povezana s FMD može uzrokovati art. hipertenziju. FMD arterija vrata može biti otkrivena nakon obrade migrene ili šuma u ušima (tzv. pulsirajući tinitus). U odsutnosti ovih simptoma, na dijagnozu FMD se može posumnjati nakon što se otkrije vaskularni šum na auskultaciji (slušanjem sa stetoskopom).

Simptomi i znakovi FMD u odnosu na zahvaćene arterije:

FMD bubrežnih arterija:

 • Arterijska hipertenzija (tlak ≥ 140/90 mmHg u ponovljenim mjerenjima)
 • abnormalna funkcija bubrega (detektirana krvnim pretragama)
 • smanjenje veličine jednog ili oba bubrega (tzv. atrofija)
 • bol u slabinama (uzrokovana disekcijom ili bubrežnim infarktom)


FMD arterija vrata (karotidnih arterija i vertebralnih arterija):

 • vaskularni šum otkriven auskultacijom (slušanjem sa stetoskopom)
 • šum u ušima (tzv. pulsatilni tinitus) sinkroniziran sa srč. otkucajima
 • vrtoglavica, slabost u glavi
 • glavobolja/migrena
 • kratkotrajna paraliza (TIA – tranzitorna ishemijska ataka)
 • moždani udar (CVI, cerebrovaskularni incident)
 • bol u vratu (uzrokovana disekcijom)
 • Hornerov sindrom (kapak koji pada i sužena zjenica u slučaju disekcije)


Pacijenti dijagnosticirani s FMD imaju također povećani rizik moždane aneurizme. Rupturirana (puknuće) aneurizma može biti uzrok krvarenja, s mogućim ozbiljnim posljedicama ili čak smrtnim ishodom. Dakle važno je učiniti probir pa ako se nađe aneurizma, mora se provesti adekvatni nadzor nad njom, ili ako je korist intervencije veća od rizika, učiniti onda intervenciju.

FMD arterija probavnog sustava (mezenterijske arterije):

 • bol nakon jela (tzv. postprandijalna bol)
 • neobjašnjeni nenamjerni gubitak na tjelesnoj masi


FMD arterija ruku i nogu (rijetko):

 • razlika u arterijskom tlaku obje ruke
 • bol u nogama nakon hodanja/vježbanja (tzv. intermitentne klaudikacije)


FMD koronarnh arterija (arterije srca):

FMD može biti uzrok disekcije (razdora) koronarnih arterija.

To može dovesti do smanjenja protoka krvi što može uzrokovati bol u prsima i srčani udar.

Nedavna istraživanja govore u prilog tome da veći broj žena koje se prezentiraju sa spontanom disekcijom koronarnih arterija, u odsutnosti drugih kardiovaskularnih rizika, često boluju od nedijagnosticirane FMD. No, spontana disekcija koronarnih arterija je i dalje rijedak događaj među onima s primarno dijagnosticiranom FMD. Dakle, probir za FMD koronarnih arterija  bez bolova u prsima (angine) nije preporučen.

Poveznice između spontane disekcije koronarnih arterija i FMD su detaljnije opisane na stranici “Spontana disekcija koronarnih arterija i FMD: koja je poveznica?”