Andere patiëntenverenigingen; discussie forums

Andere patiëntenverenigingen; discussie forums

FMD-Be en Euro-FMD werken nauw samen met andere FMD-patiëntenverenigingen, evenals andere nationale en Europese overkoepelende verenigingen die patiëntengroepen vertegenwoordigen. Aarzel niet om hun websites te raadplegen!

Sommige van deze verenigingen hebben discussieforums voor patiënten: u vindt de contactgegevens hieronder.

Andere FMD patiëntenverenigingen

https://www.facebook.com/groups/575720819903582/

SCAD patiëntenverenigingen