De prevalentie van FMD

Is FMD een veel voorkomende ziekte?

FMD wordt vaker gezien bij vrouwen dan bij mannen. Het wordt meestal gediagnosticeerd bij blanke vrouwen van middelbare leeftijd met hypertensie. De gemiddelde leeftijd bij diagnose is 50 jaar. FMD kan echter worden gediagnosticeerd bij vrouwen en mannen uit alle etnische groepen, op elke leeftijd, van kindertijd tot ouderdom.

De prevalentie van FMD in de algemene bevolking is moeilijk vast te stellen, omdat asymptomatische patiënten (zonder symptomen) ongediagnosticeerd kunnen blijven.

De uiteenlopende mogelijke symptomen (afhankelijk van de FMD-locatie) bemoeilijken eveneens de studie van de prevalentie van FMD bij de algemene bevolking.

Wat weten we?

– De prevalentie van FMD van de nierslagader varieert in verschillende studies, er wordt gedacht dat deze in de orde van 3 tot 4% is bij nierdonoren en in de buurt van 6% in studies bij patiënten met renovasculaire hypertensie.

– FMD van de nekslagaders wordt even vaak gezien als FMD van de nierslagaders en beide zijn vaak geassocieerd (aanwezig op beide locaties).

– Uit cijfers verzameld in FMD-registers (VS en Europa) blijkt dat FMD op meerdere locaties wordt gezien bij de meeste patiënten. FMD wordt daarom steeds vaker beschouwd als een systemische vaatziekte.

Het is om deze reden dat wanneer bij een patiënt voor de eerste maal de diagnose wordt gesteld, een eenmalige hoofd-tot-bekken scan (CTA of indien gecontra-indiceerd MRA) wordt aanbevolen om te screenen op andere mogelijke FMD-letsels.