FMD bij kinderen en adolescenten

FMD kan ook, hoewel zeldzamer, bij kinderen en adolescenten worden gediagnosticeerd.

In tegenstelling tot FMD bij volwassenen, is FMD bij kinderen over het algemeen van het focale type, en kan het samen voorkomen met een vernauwing (stenose) van de abdominale aorta (“coarctatie van de abdominale aorta” of “mid-aorta syndroom”)

Alle middelgrote slagaders kunnen door FMD worden aangetast, maar het meest frequent zijn het de nierslagaders.

Hoe frequent meervats FMD (d.w.z. FMD dat meer dan een enkel slagaderbed treft) bij kinderen is, is niet goed gekend, en screening op FMD op andere arteriële locaties dient geval per geval te worden besproken.

Wanneer moet FMD worden overwogen?

FMD-letsels bij kinderen treffen het vaakst de nierslagaders, daarom wordt het meestal gediagnosticeerd tijdens een op punt stelling voor arteriële hypertensie.

Renale FMD wordt meestal aangetroffen bij een kind van 6-10 jaar met een graad 2 arteriële hypertensie. Het kind is meestal in goede gezondheid, hoewel hij / zij kan klagen over regelmatige hoofdpijn.

Bij jongere kinderen, bij wie de bloeddruk zelden wordt gemeten, kan de diagnose worden gesteld als er complicaties zijn als gevolg van hypertensie (tekenen van hartfalen, kortademigheid of groeiachterstand) of tijdens onderzoek voor een andere pathologie.

FMD wordt ook beschouwd als een mogelijke oorzaak van een beroerte (CVA, cerebrovasculair accident) bij jonge kinderen, soms in het eerste levensjaar, maar de diagnose is moeilijk.

Komt FMD vaak voor?

De prevalentie van FMD bij kinderen kan alleen worden geschat aan de hand van de prevalentie van renovasculaire hypertensie. De prevalentie van een symptomatische stenose van de nierslagader bij kinderen kan tussen 1/1000 tot 4/1000 liggen, waarbij het merendeel te wijten is aan focale FMD. De verhouding meisjes/jongens wordt geschat tussen 3-2 en 1-1. De vrouwelijke dominantie wordt dan ook minder gezien bij kinderen dan bij volwassenen.

Hoe wordt FMD gediagnosticeerd?

De diagnose is gebaseerd op medische beeldvorming (duplex echografie, MRA-magnetische resonantie angiografie, CTA-computertomografie angiografie of angiografie via katheter) om de letsels te visualiseren en behandelingsopties te definiëren.

Let op het belang van het gebruik van duplex-echografie bij kinderen: de verschillende organen zijn goed zichtbaar, het onderzoek is niet pijnlijk en vereist geen bestraling, en kan bijgevolg worden herhaald.

In het geval echter van een sterk vermoeden van FMD van een nierslagader bij een kind met ernstige of gecompliceerde hypertensie, is het gerechtvaardigd om onmiddellijk een katheter angiografie uit te voeren om de diagnose te bevestigen en, indien gevonden, om de letsels te behandelen.

Een focale nierarteriestenose is niet voldoende om de diagnose van nierarterie FMD te stellen, omdat een reeks zeldzame aandoeningen (Neurofibromatose type 1, Williams-syndroom, Alagille-syndroom, …) moet worden uitgesloten.

De diagnose van FMD bij kinderen is daarom een ​​ uitsluitingsdiagnose, die in een gespecialiseerd centrum moet worden gesteld.

Welke behandeling wordt er aangeboden?

De behandeling van FMD-gerelateerde hypertensie is medisch (door antihypertensiva) en / of interventioneel (angioplastiek, klassieke open heelkunde), afhankelijk van de symptomen en het type letsels.