Tekens en Symptomen

Veel patiënten met FMD hebben geen symptomen of tekens, tijdens een medisch onderzoek, van de ziekte.
Wanneer ze aanwezig zijn, zijn de symptomen en tekens van FMD afhankelijk van de betrokken slagaders, de organen die ze van bloed voorzien en de ernst en het type letsel (stenose, dissectie of aneurysma).
Een FMD-gerelateerde stenose van de nierslagaders kan arteriële hypertensie (hoge bloeddruk) veroorzaken. FMD van de hals- en nekslagaders kan worden gedetecteerd ter gelegenheid van een onderzoek wegens migraine of een ruisend geluid in de oren (pulserende tinnitus). Bij afwezigheid van symptomen kan de diagnose FMD worden vermoed na het horen van een vaatgeruis bij auscultatie (luisteren met een stethoscoop).

Symptomen en tekens van FMD naargelang de getroffen slagaders:
FMD van de nierslagaders:
– Arteriële hypertensie (bloeddruk ≥ 140/90 mmHg bij herhaalde metingen)
– Abnormale nierfunctie (gedetecteerd door bloedonderzoek)
– Een afname van de niergrootte van één of beide nieren (nieratrofie, schrompelnier)
– Flankpijn (veroorzaakt door een dissectie of nierinfarct)

 

FMD van de hals- en nekslagaders:
– Geruis over een bloedvat, ontdekt bij auscultatie (luisteren met een stethoscoop)
– Pulsatiele tinnitus (een suizend geluid gesynchroniseerd met hartslag)
– Vertigo (draaiduizeligheid) / duizeligheid
– Hoofdpijn / migraine
– Kortdurende verlamming (TIA – Transient Ischemic Attack)
– Beroerte (CVA, cerebrovasculair accident)
– Nekpijn (veroorzaakt door een dissectie)
– Horner-syndroom (een afhangend ooglid en vernauwde pupil, in geval van dissectie)

Patiënten met de diagnose FMD hebben ook een hoger risico op een cerebraal aneurysma. Een gescheurd aneurysma kan een bloeding veroorzaken, met mogelijk ernstige of zelfs fatale (overlijden) gevolgen. Om deze reden is het belangrijk dat een screening wordt uitgevoerd. Indien een aneurysma wordt gevonden, kan geschikte opvolging worden voorzien, of als de risico-batenverhouding dit rechtvaardigt, kan een interventie worden aanbevolen.

FMD van digestieve slagaders (Spijsverteringsslagaders):
– Pijn na het eten (postprandiale pijn)
– Onverklaarbaar of onbedoeld gewichtsverlies

FMD van de slagaders van de armen en benen (zeldzaam):
– Verschil in bloeddruk tussen beide armen
– Pijn in de benen tijdens het lopen / sporten (intermitterende claudicatie, “etalagebenen”)

FMD van de kransslagaders (of coronairen, de slagaders die het hart van bloed voorzien):

FMD kan de oorzaak zijn van een dissectie (scheur) van de kransslagaders.
Dit kan een vermindering van de bloedstroom veroorzaken, wat pijn op de borst en zelfs een hartaanval kan veroorzaken.
Recente studies suggereren dat een groot aantal vrouwen die zich presenteren met een spontane coronaire dissectie (SCAD), en die vaak geen andere cardiovasculaire risicofactoren hebben, een niet-gediagnosticeerde FMD hebben. SCAD blijft echter een zeldzaam voorval bij mensen, gekend met een gediagnosticeerde FMD. Daarom wordt screening op coronaire FMD bij patiënten zonder angor (pijn op de borst) niet aanbevolen.

De links tussen SCAD en FMD worden in meer detail behandeld op de pagina “SCAD en FMD: wat is het verband?”