Wat is fibromusculaire dysplasie (FMD)?

Fibromusculaire dysplasie (FMD) is een ziekte van de slagaderwand, zonder atherosclerose (cholesterolafzettingen) of ontsteking. Soms kan dit leiden tot een arteriële stenose (vernauwing), een verwijding (aneurysma) of een dissectie (scheur) van de getroffen slagader. Een stenose of een dissectie kan verantwoordelijk zijn voor een vermindering van de arteriële bloedstroom. Het effect van deze verminderde bloedstroom is afhankelijk van de locatie van de betrokken slagaders. Een gescheurd aneurysma kan een oorzaak zijn van een inwendige bloeding en vereist dringende medische hulp.

Veel patiënten met FMD hebben geen symptomen of waarneembare tekens van de ziekte tijdens lichamelijk onderzoek. Vaak wordt de ziekte opgepikt tijdens medische beeldvorming (CT-scan of MRI) die om een andere reden wordt uitgevoerd.