Czym jest dysplazja włóknisto-mięśniowa (FMD)?

Dysplazja włóknisto-mięśniowa ( z ang. fibromuscular dysplasia – FMD) jest chorobą ściany naczyniowej średniej wielkości tętnic, niezwiązaną z procesem miażdżycowym ani zapalnym. Typowo FMD powodować może zwężenie tętnicy, jednak może również prowadzić do poszerzenia naczynia (powstania tętniaka), rozdarcia naczynia (rozwarstwienia) czy zwiększonej krętości naczyń.

Zmiany o typie FMD są najczęściej stwierdzane w obrębie tętnic nerkowych oraz tętnic głowy i szyi, niemniej jednak mogą być zlokalizowane w każdej średniej wielkości tętnicy (np. tętnicach trzewnych, wewnątrzmózgowych, tętnicach kończyn górnych i dolnych).

FMD może również leżeć u podłoża SCAD (ang. Spontaneous Coronary Artery Dissection) – spontanicznego rozwarstwienia tętnicy wieńcowej (rozwarstwienia tętnicy/tętnic zaopatrujących w krew mięsień sercowy). Bardzo rzadko obserwuje się również zmiany o charakterze dysplazji włóknisto-mięśniowej w obrębie aorty – najczęściej mają one charakter ogniskowego zwężenia, szczególnie u dzieci.

Objawy zwężenia oraz rozwarstwienia naczynia najczęściej wynikają ze zmniejszenia ilości krwi dostarczanej przez to naczynie. Rodzaj objawów zależy od tego, która tętnica (zaopatrująca który narząd) jest zmieniona (patrz Część „Objawy”). Pęknięcie tętniaka naczynia może doprowadzić do krwawienia wewnętrznego i jego poważnych konsekwencji. Należy jednak pamiętać, że wiele osób chorujących na dysplazję włóknisto-mięśniową nie ma żadnych objawów choroby. W tych przypadkach FMD rozpoznawane jest najczęściej przypadkowo, w trakcie badań obrazowych (np. badań tomograficznych lub metodą rezonansu komputerowego) wykonywanych z innych powodów.